Koop Bronbemaling

Product Video

Voor Koop watermanagement hebben we vier films opgeleverd. Elke film belicht een specifieke bronbemaling methode die koop kan toepassen.

We hebben samen met de klant ervoor gekozen, om film te combineren met hoogwaardige 3D animaties.

Dit zorgt ervoor dat op een toegankelijke manier de werkwijze en impact kan worden getoond aan klanten.